Jozefina Topalli: E laja me lo t tokën kur punoja në bujqësi, kaloja me karrocë në qytet

Jozefina Topalli ka folur më gjatë për jetën pr ivate, fëmijërinë dhe k arrierën e saj në po litikë. Ajo ka treguar se kur ishte e re, nuk i dhanë mu ndësinë e shkollës, pasi familja e saj kishte një emër të k eq në atë kohë, kështu u d etyrua të punojë në bujqësi tek stacioni i misrit.

Për të kjo punë ishte tepër e vë shtirë, por ishte e d etyruar të bënte çdo gjë që të kujdesej për familjen e saj.

Ajo ishte pjesë e emis ionit “Hi storia ime” në Tv Klan pë rballe Mirela Milorit, ku tha se k arrierën e nisi tek stacioni i misrit si punëtore bujqësie. Çfarë pune ishte?

Mbillja, rralloja, mbaja thasë që shk arkoheshin me misër, të gjitha punët e bujqësisë që kanë ciklin e vetë, nga pranvera deri në vjeshtë ishim në fushë dhe gjatë muajve të dimrit në fusnin brenda nëpër m agazina për punët e tjera. Viti i parë ishte më i vështirë, kur na jepnin rr eshtat për të rralluar etj etj, ato zo njat e fshatit e bënin shpejt e shpejt rr eshtin dhe unë mbetesha në fund, ato ishin aq të mira sa ktheheshin me ndi hmonin për të mbaruar rr eshtin dhe më thoshin, hajde mos u mërzit. Ka qenë një eksperiencë që më ka dhënë m undësi për të kuptuar jetën e fshatit në atë kohë, pavarësisht se ne ishim të varfër, ata të fshatit ishin eksr emisht të v arfër.

Be the first to comment on "Jozefina Topalli: E laja me lo t tokën kur punoja në bujqësi, kaloja me karrocë në qytet"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*