Ka qenë mësuese në bù rgùn e Fierit/ Gilberta të k ëput shp irtin me rrë fimin: Shkoja e vija duke q arë

Në takimin me Ilirin, Gilberta ka treguar se ka punuar në bu rgun e Fierit si mësuese.
Ajo u shpr eh se ishte ishte një punë që i më soi shumë, pa va rësisht se ishte e vë shtirë.
K onkurrentja e Për Puthen +40 tha se ata i më suan vl erën e li risë dhe se sa e rë ndësishme të shpr esosh.

“Ishte një punë vullnetare për të lu ftuar an alfabetizmin. As kush nuk pr anoi të shkonte dhe shkova unë. Unë u më sova gjuhën shqipe, kurse ata më më suan se sa e rë ndësishme është të shpr esosh edhe se sa vl erë ka li ria. Unë çdo ditë shkoja duke qa rë sepse nuk i shi koja dot ashtu“, tha Gilberta.

Be the first to comment on "Ka qenë mësuese në bù rgùn e Fierit/ Gilberta të k ëput shp irtin me rrë fimin: Shkoja e vija duke q arë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*