Kur Bushi i tha Milosheviqit të mos g abojë me pr ek Kosovën

Kush kërkonte nga dr.Rugova që shqiptarët të marrin pjesë në zgj edhjet serbe? Çfarë flitej për Kosovën në takimet ko nfidenciale të diplomatëve perëndimorë?

Pse SHBA h oqi dorë nga pr esioni mbi Rugovën për të dalë në zgj edhjet serbe?

Cilët politikanë amerikanë pë rgatitën “Kë rcënimin e Kë rshëndellave”? Pse administrata e Klintonit rif uqizoi kë rcënimin e pr esidentit Bush?

Si u përdor ky kë rcënim nga zonja Albright për të bindur pr esidentin Bill Clinton që duhet su Imuar Serbinë?

Be the first to comment on "Kur Bushi i tha Milosheviqit të mos g abojë me pr ek Kosovën"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*