Lajm i madh per shqiptaret! Kr yeministri i Italisë jep lajmin qe mezi pr itej për kufijtë

Italia më në f und duket se ka v endosur të hapë k ufijtë. Kr yeministri italian Mario Draghi ka d eklaruar se vendi i tij është gati të pr esë tu ristë nga e gjithë bota.

“Italia është gati të mirëpr esë botën,” tha ai, ndërsa pr ezantoi p ërfundimet e G20 mbi t urizmin. “Ne duhet të ofr ojmë rregulla të qarta dhe të thjeshta për të s iguruar që turistët mund të vijnë tek ne në mënyrë të s igurt.

Vendi do të je të gati nga gjysma e dytë e q ershorit. Në ndërkohë, qe veria italiane ka pr ezantuar një l eje kombëtare të gjelbër, e cila do të hyjë në fu qi nga gjysma e dytë e ma jit,” theksoi Draghi.

Be the first to comment on "Lajm i madh per shqiptaret! Kr yeministri i Italisë jep lajmin qe mezi pr itej për kufijtë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*