Nd alohet tr agjedia në Berat/ Shp ëtohet familja nga fl akët e zja rrit

Një zja rr i madh ka rënë në lagjen Uznovë, në një banesë duke shkak tuar pan ik mes banorëve .

Nga rënia e zj arrit është dje gur totalisht banesa e Petrit Brahimaj të komunitetit rom, ndërkohë që 5 pjesëtarët e familjes kanë mundur që të shpëtojnë.
E gjithë banesa është shkr umbuar e bashkë me to edhe orenditë shtëpiake qe ishin brenda.

Në vendngjarje mbërriti fillimisht po licia dhe më pas edhe zjar rfikësja që punoi për fikjen e zj*rrit. Fatmirësisht ajo që ka më shumë rënda, nuk ka persona të lën duar. Nga ana e specialisteve të poli cisë po punohet për shk aqet e rë nies së zja rrit .

Be the first to comment on "Nd alohet tr agjedia në Berat/ Shp ëtohet familja nga fl akët e zja rrit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*