Pr ej v itesh pa gjumë për shk ak të zh urmës së ç uditshme që vinte nga muri, kur e hapin…

Një zgjua m asive e 80 mijë bl etëve mbajti një ç ift zgjuar gjatë natës për dy vite. Ngj arja ndodhi në Spanjë, ku ç ifti, id entiteti i të cilëve nuk bëhet i ditur, vërejtën një zh urmë të ç uditshme dhe të vazhdueshme në muret e dhomës së tyre të gjumit.

Për të parë se çafër ishte ata vendosën të shembnin një pjesë të murit, ku zb uluan se vetëm pak metra ku ata flinin, ishte një zgjua i madh bl etësh. Një bletar vendas u mor me m arrjen e bletëve dhe ishte ai që përcaktoi se aty ndodheshin 80 mijë ins ekte, që shtriheshin në të gjithë gjatësinë e murit.

“Mu d eshën shtatë orë për të bërë nxjerrjen për t’i çliruar ata dhe për t’i kthyer në male.
Ne e bëmë tërë pr ocesin pa ndonjë pr oblem,” tha ai. Bletari duhej të përdorte një s istem të v eçantë asp irimi për të th ithur të gjitha bletët përpara se të lëvizte në mënyrë të s igurt.

Be the first to comment on "Pr ej v itesh pa gjumë për shk ak të zh urmës së ç uditshme që vinte nga muri, kur e hapin…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*