Serbia ngrihet në këmbë ku ndër Marin Memës, Pas d okumentarit “M ashtrimi Serb Me Hi storinë Shqiptare”

Em isioni h ulumtues “Gj urmë Shqiptare”, ka r ealizuar d okumentarin e titulluar “M ashtrimi serb me objektet e kultit të kr ishterë në Kosovë”. Ky d okumentar i realizuar nga gazetari Marin Mema dhe h istoriani Florent Hasani, e ka ngritur shtetin serb në këmbë.

Reagime të shumta, kanë ardhur nga Serbia, si nga p olitikanë, h istorianë, gazetarë dhe op in ionistë të ndryshëm. Zyra për media e të ashtuquajturit shef i zyrës për Kosovën në q everinë e Serbisë, Marko Gjuriq, ka r eaguar përmes një d eklarate të ash për, duke i akuzuar gazetarët e televizionit “Top Channel”, ku thonë se Serbia asnjëherë nuk do të heq dorë nga she njëtoret e saj.

“Kuptohet që Serbia kurrë dhe me asnjë kusht nuk do të heqë dorë nga shenjtorët e saj në Kosovë dhe Metohi, dhe ne besojmë se edhe populli shqiptar, i cili është krenar për historinë dhe traditën e tyre të pasur, nuk ka nevojë të arrijë për h istorinë dhe t raditën e njerëzve të tjerë”, u tha në d eklaratën e lëshuar nga kjo zyre. Tutje thuhet se disa shqiptarë janë duke e su lmuar h istorinë dhe b esimin e popullit serb, duke e quajtur prop agandë të radhës të shqiptarëve k undër serbëve.

Be the first to comment on "Serbia ngrihet në këmbë ku ndër Marin Memës, Pas d okumentarit “M ashtrimi Serb Me Hi storinë Shqiptare”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*