Shefi nuk ia dha rrogën, punëtori shqiptar ia vë fl akën autobusit

P olicia e Kosovës ka arr estuar mbrëmë një person të d yshuar për veprën p enale “Zj arrvënie”. në Fushë Kosovë.

Motivi i këtij rasti d yshohet se ka të bëjë me f aktin që pronari i a utobusit nuk ia kishte dhënë p agën të d yshuarit, i cili kishte punuar në firmën e tij.

“Është arr estuar i d yshuari mashkull kosovar, nën d yshimin se i njëjti i ka vënë zj arrin a utomjetit-au tobus, pronë e ank uesit m ashkull ko sovar. Motivi i rastit, d yshohet se ka të bëjë për shkak të mos dh ënies së pagës, pasi që i d yshuari kishte pu nuar në firmën e v iktimës”, thuhet në njoftimin e p olicisë. Në konsultim me pr okurorin, i dyshuari pas int ervistimit është l iruar në pr ocedurë të rregullt. Rasti duke u h etuar.

Be the first to comment on "Shefi nuk ia dha rrogën, punëtori shqiptar ia vë fl akën autobusit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*