Sindi dhe “L oco” gati për një hi stori d ashurie… jashtë kamerave?

Elvis Lushi, i njohur ndryshe me Loco ishte i ftuar ditën e sotme në pr ogramin “Abc e Pasdites” me m oderatorin Ermal Peçi. Gjatë int ervistës Ermali e pyet në l idhje me Sindin nëse ai vazhdon të ketë të njëjtën s impati sikur ishte pjesë e pr oduksionit.

A mu nd të ketë mes tyre një h istori da shurie jashtë kamerave? “Pse jo. Po m und ta themi që unë vazhdoj t’a kem qef Sindin, domethënë më ka mb etur ai vlerësimi”.

Ermali e pyet nëse ata janë si ç iftet që jemi mësuar të shohim dhe dëgjojmë që kanë një l idhje jashtë t elevizionit, ndërsa në ekran nuk janë asgjë. L oco theksoi se janë pë rpjekur të r espektojnë personat e tjerë që kanë qenë në pr ogram. Nd alet pak tek statusi i fundit qe u duk si një mbr ojtje ndaj Sindit.

Be the first to comment on "Sindi dhe “L oco” gati për një hi stori d ashurie… jashtë kamerave?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*