“Ta kishte fytyrën siç e ka barkun”, ministri serb me gj uhë fy ese nd aj pr esidentes së Kosovës

Ministri i Punëve të Br endshme të Serbisë, Aleksandar Vulin, ka fy er pr esidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, pas një de klarate të pr esidentes Osmani, dhë në për re vistën “Der Spi egel”.

Vulin e nx ori nga ko nteksti de klaratën e Osmanit, dhe si ku ndërpërgjigje e ka fy er për f izikun e saj.

“Nëse Osmani do të kishte fytyrë siç e ka barkun, për gë njeshtrat që thotë, gjatë do të pë rkulej para ‘shtëpisë së v erdhë, ka thënë Vulin.

Ga zetari kishte in sistuar duke py etur Osmanin se pse e pë rdor te rmin gje nocid për kr lmet që ka kr yer Serbia.

Be the first to comment on "“Ta kishte fytyrën siç e ka barkun”, ministri serb me gj uhë fy ese nd aj pr esidentes së Kosovës"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*