Të kujt janë këta “gishta”? Një k omentues zgjidhi m isterin, para se autori të jepte përgjigjen!

Shpesh h abitemi se si disa gjëra thjesht ngj ajnë me të tjerat.

Dhe kjo ka nd odhur edhe pasi Susanta Nanda e Shë rbimit Pyjor Indian po stoi një foto me “gishtat e pazakontë” v itin e kaluar, p ostimi që u bë shpejt një hit v iral në m ediat s ociale.

Ai pyeti pë rdoruesit nëse m und të merrnin me mend se për çfarë bëhej fjalë, dhe pastaj filluan një numër ha mendjesh, përcjell Telegrafi.

Fotoja tregon “gi shtat” që duken nga poshtë tr ungut dhe shumë kanë sp ekuluar se ato i përkasin sh impanzeve, por nd oshta edhe g orillave.

Sidoqoftë, të gjitha përgjigjet ishin të pasakta.

Be the first to comment on "Të kujt janë këta “gishta”? Një k omentues zgjidhi m isterin, para se autori të jepte përgjigjen!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*