U ho dh si “skifter” për të shmangur aktin e r ëndë tek sheshi ‘Skënderbej’, flet h eroi i së dielës: Nuk kisha fr ikë për veten, por për qytetarët

Një çme nduri m und të quhet ajo që ka nd odhur disa m omente më parë në Sheshin “Skënderbej”, në Tiranë. Një i ri, ka ç arë k ordonët rr ethuese të sheshit dhe ka nisur të bëjë m anovra të rr ezikshme përgjatë hapësirës së saj.

Falë ndë rhyrjes së m enjëhershme të qytetarëve, ai është n eutralizuar dhe ky inc ident ka përfunduar pa p asoja të r ënda. Klodiani nga Tirana, është djali që bëri të m undur nda limin e të riut që ndodhej brenda makinës.

Klodiani tha se i riu me makinë, pasi hyri në shesh, tentoi të shtypte njerëzit. Ai tha se në atë m omente nuk mendoi për veten e tij, por d ëshironte vetëm të mb ronte j etën e qytetarëve.

“Jemi për diçka tjetër këtu. Jam 22 vj eç, quhem Klodian nga Tirana, ndihem mirë që s’pati l ëndime të m ëtejshme, s’pati diçka më të madhe.

Be the first to comment on "U ho dh si “skifter” për të shmangur aktin e r ëndë tek sheshi ‘Skënderbej’, flet h eroi i së dielës: Nuk kisha fr ikë për veten, por për qytetarët"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*